Over het BIM Instituut

Het BIM Instituut ondersteunt bedrijven en instellingen met het ontwikkelen van kennis en gereedschappen op het gebied van BIM. We benaderen BIM altijd vanuit het perspectief van informatiebeheer en letten daarbij vooral op het verbeteren van de betrouwbaarheid, volledigheid en bereikbaarheid van de gebouwinformatie.

Datasystemen met gebouwinformatie
We gebruiken de term BIM in de betekenis van Building Information Model. De focus ligt op de wijze waarop datasystemen met elkaar zijn verbonden. We hechten vooral waarde aan de ‘architectuur’ van de verbindingen tussen de datasystemen. Het 3D-model speelt daarin een rol maar is niet een synoniem voor BIM. Het 3D-model is één van de vele onderdelen van BIM. Het is de plaats waar de geometrie van elk object wordt bepaald en vastgelegd.

Informatie van fase naar fase
Binnen Het BIM Instituut besteden we bovendien veel aandacht aan het doorgeven van informatie tussen de verschillende fases van de realisatie van een gebouw. Informatie gaat van fase naar fase en van makers van informatie naar gebruikers van die informatie. Deze nieuwe situatie biedt betrokkenen in het bouwproces diverse voordelen:

•  De zelfredzaamheid neemt toe door een grote transparantie
•  Het aantal functies kan omlaag waardoor de organisatie slanker wordt
•  De informatie wordt betrouwbaarder doordat het proces fouten uitsluit
•  De controles op juistheid van gegevens vervallen
•  De voorspelbaarheid van het bouwproces wordt groter
•  De kosten van ontwerpen, engineeren, produceren en assembleren worden aanzienlijk lager
•  De kwaliteit van de informatie en het gebouw verbeteren sterk

  • Text Hover
Opdrachtgevers

Een project begint alleen als er een opdrachtgever is die een nieuw gebouw wil. Opdrachtgevers zijn de belangrijkste partij in het proces van een nieuw gebouw. Zij bepalen de spelregels in het proces. De procesregels bepalen in grote mate de kwaliteit van het resultaat. Dat geldt ook voor de spelregels voor het gebruik van BIM.

Het BIM Instituut ondersteunt de opdrachtgever bij de keuze voor de optimale spelregels voor zijn project. Die leggen we vast in een procesdocument, het BIM-protocol dat deel uitmaakt van de opdracht aan derden.

  • Text Hover
Ontwerpers

Ontwerpers hebben met BIM een nieuw hulpmiddel in handen om ontwerpbesluiten te visualiseren door middel van 3D-modellen. De communicatiekracht van 3D is groter dan van 2D-visualisaties.

Het BIM Instituut ondersteunt ontwerpers bij het bepalen van de keuze van het hulpmiddel dat het beste past bij uw taak in de projecten. Dat is voor elk bureau anders. Elke functie en taak hebben hun eigen beste merken.

  • Text Hover
Aannemers

Aannemers en bouwbedrijven worden momenteel geconfronteerd met de vele mogelijkheden van het gebruik van BIM. Een van de nieuwe ontwikkelingen is calculatie en coördinatie tijdens de engineering.

Het BIM Instituut helpt de bouwbedrijven om de juiste hulpmiddelen aan te schaffen waardoor u onnodige of verkeerde investeringen voorkomt.

 

Bruno Bartelds

Bruno Bartelds (1955) is meer dan 40 jaar actief in de bouwsector. Naast gedegen bouwkundige studies, zoals de Bachelor of Built Environment, heeft hij daadwerkelijk gewerkt in veel ambachten in de bouwsector; van metselen en timmeren tot het aanleggen van installaties in ziekenhuizen. Ook het bedenken, ontwerpen en maken van gebouwonderdelen of hulpconstructies zijn bij hem de revue gepasseerd.

In zijn loopbaan heeft Bartelds gewerkt aan meerdere grote, technische en logistiek complexe projecten. Hij is actief geweest in de planontwikkeling, calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering van projecten. Vanuit een gedegen concept op een hoog abstractieniveau tot het definiëren van de vraag en de concreter uitvoering in details.

Bartelds werkt niet met ad hoc-oplossingen die maar in één geval werken. In zijn gedachten worden de zaken op een tekening direct echte voorwerpen en handelingen met gereedschap. En bij hem komen ook meteen de vragen op die bij het bouwproces ook ontstaan. Bartelds’ focus is altijd het proces. Daarom heeft hij de afgelopen jaren veel tijd en energie geïnvesteerd in innovaties zoals het Bouwwerk Informatie Model (BIM) en virtueel bouwen.

Het is zijn missie om bouwpartners te ondersteunen bij een verbeterd bouwproces. Virtueel bouwen maakt het mogelijk om zijn passies voor bouwen en kennisoverdracht op een mooie en effectieve manier te combineren.

  • Text Hover