Opdrachtgevers

Een project begint alleen als er een opdrachtgever is die een nieuw gebouw wil. Opdrachtgevers zijn de belangrijkste partij in het proces van een nieuw gebouw.  Zij bepalen immers de spelregels in het proces. De procesregels bepalen in grote mate de kwaliteit van het resultaat. Dat geldt ook voor de spelregels voor het gebruik van BIM. Het BIM Instituut ondersteunt de opdrachtgever bij de keuze voor de optimale spelregels voor zijn project. Die leggen we vast voor een proces document, het BIM protocol. Het BIM protocol maakt deel uit van de opdracht aan derden.


Als opdrachtgever bepaalt u:


•  De eisen die aan de betrokken in het bouwproces worden gesteld en de wijze waarop zij aan die eisen voldoen.
•  De eisen die aan modellen worden gesteld en de manier waarop wordt vastgesteld dat de modellen daaraan voldoen.
•  De eisen aan het proces van initiatief tot beheer van het gebouw en de wijze waarop alle betrokken vaststellen dat het proces daar daadwerkelijk aan voldoet.


Het BIM Instituut helpt opdrachtgevers met het inregelen van het proces zodat u optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die BIM biedt. Wij maken u wegwijs in het doolhof van nieuwe hulpmiddelen. Zo schaft u alleen die gereedschappen aan die u ook echt nodig heeft voor de uitvoering van uw eigen taken in het project.