Ontwerpers

Ontwerpers hebben met BIM een nieuw hulpmiddel in handen om ontwerpbesluiten te visualiseren door middel van 3D-modellen. De communicatiekracht van 3D is groter dan van 2D-visualisaties. Het BIM Instituut ondersteunt ontwerpers bij het bepalen van de keuze van het hulpmiddel dat het beste past bij uw taak in de projecten. Dat is voor elk bureau anders. Elke functie en taak hebben hun eigen beste merken.


Ontwerpen in 3D-modellen


Het ontwerpen door middel van een 3D-model is in hoog tempo gemeengoed geworden. Elke discipline heeft nu modelleersoftware die het beste aansluit bij de ontwerpopdracht. In 3D-modellen kunnen ontwerpers niet alleen geometrische vormen vastleggen maar ook veel andere kenmerken van objecten. De uitdaging voor ontwerpers is het steeds actualiseren van niet-geometrische informatie en dus worstelen ze met vragen als:


•  Waar is het bestek gebleven?
•  Kan alle informatie over het gebouw en het bouwproces in het 3D-model gevangen worden?
•  Bestaat er zoiets als hèt model?
•  Wat is LOD en wat moet ik er mee?Hoe wordt mijn proces slanker in plaats van complexer?


Omschakelen


Omschakelen naar een ontwerpproces met BIM vereist meer dan nieuwe hard- en software en een knoppencursus. Het vraagt ook om het afstemmen van interne processen op het gebruik van BIM. Het BIM Instituut helpt ontwerpers met het vinden van de best passende antwoorden op deze vragen met als doel een zo slank mogelijk ontwerpproces in te richten. Het werken met BIM moet leiden tot grotere efficiency, ook al in het eigen ontwerpproces.