Diensten

Het BIM Instituut ondersteunt bedrijven en instellingen met het ontwikkelen van kennis en gereedschappen op het gebied van BIM.

Beginnen met BIM

Als uw organisatie met BIM wil beginnen, dan is het eerst tijd om samen met ons te bepalen waar uw prioriteiten liggen ten aanzien van BIM. De aanschaf van hard- en software komt op een later moment wel en dat kan bovendien heel snel.

Stappenplan

We doorlopen met u de volgende stappen:
•  Hoe ver is uw organisatie met BIM?
•  Wat wilt u met BIM? (visie op BIM, Lean en Ketensamenwerking in uw bedrijf plus bepalen van doel en strategie)
•  Wat wilt u op korte termijn bereiken? (implementatieplan)

Drie meetings

Na drie bijeenkomsten ligt het implementatieplan op uw bureau. De duur van de bijeenkomsten hangt af van het aantal deelnemers en uw ambitie.

Advisering

Werken met BIM brengt een aantal (onverwachte) veranderingen teweeg in uw eigen processen. Bij veel bedrijven ontbreekt de specifieke kennis en ervaring om die veranderingen soepel te implementeren.

Implementatie op maat

Het BIM Instituut adviseert en ondersteunt u op maat om de implementatie van BIM tot een succes te maken. Dat doen we door zowel uw directie als werknemers actief te begeleiden in het werken met BIM.

Om productieverlies in projecten te voorkomen, ondersteunen we in het uitvoeren van die taken. Dat heeft twee belangrijke voordelen:
•  Het tempo blijft hoog.
•  Werknemers leren on the job met een expert naast hen tijdens het werken met BIM.

Projectondersteuning

Het BIM Instituut biedt ondersteuning als u direct behoefte heeft aan BIM-expertise in een project. Dat kan in de vorm van het aannemen van een vaste opdracht (zoals het maken van uittrekstaten) of het doen van een clashcontrole.

BIM-experts

We kunnen dit ook doen samen met uw eigen medewerkers. Wij leveren een BIM-expert die op uw locatie de taken uitvoert met uw medewerkers. Zo zijn het tempo en de kwaliteit gegarandeerd. Projectmanagers en projectleiders helpen bij contractvorming, procesaansturing en besluitvorming in projecten. Enkele voorbeelden:
•  BIM-paragraaf toevoegen aan inkoopcontract
•  inkoopplanning opstellen waarmee werken met BIM mogelijk is
•  beoogde onderaannemers beoordelen op BIM-vaardigheden.