Aannemers

Aannemers en bouwbedrijven worden momenteel geconfronteerd met de vele mogelijkheden van het gebruik van BIM. Een van de nieuwe ontwikkelingen is de calculatie op basis van 3D-modellen en de coördinatie met de engineering met behulp van clashcontroles.


Met de juiste BIM-gereedschappen kunnen calculators snel en betrouwbaar een ramingen of begrotingen maken. En werkvoorbereiders kunnen modellen van leveranciers en onderaannemers op elkaar afstemmen en door middel van clashcontroles verwerken in 3D-gebouwmodellen. Het BIM Instituut ondersteunt bouwbedrijven hierbij.


Modelleersoftware niet nodig


Voor de meeste aannemers is de aanschaf van modelleersoftware niet nodig. Zij zijn immers geen ontwerpers of leveranciers van onderdelen. Als aannemer bent u de coördinator van alle bouwinformatie en moet u ervoor zorgen dat de juiste materialen worden geproduceerd en dat die onderdelen op de juiste wijze op de bouwplaats worden geassembleerd. Om dat proces te optimaliseren, heeft u analysesoftware nodig waarmee u modellen kunt beoordelen op de consistentie en juistheid van zowel elk deelmodel als van het geheel van de deelmodellen. Diezelfde software gebruikt u ook in de calculatiefase om begrotingen te maken.


Onze methode


Het BIM Instituut heeft een methode ontwikkeld waarbij het signaleren en registreren van het bouwproces wordt uitgevoerd volgens een vaste systematiek. Die methode legt alle geometrische discrepanties in het integrale gebouwmodel nauwgezet vast en bewaakt de opvolging van de signaleringen. Zo ontstaat een foutloos bouwproces. Aan het eind van het bouwproces levert dat een betrouwbaar BIM op en dat As Built-model kan uw opdrachtgever gebruiken bij het beheer en onderhoud van het gebouw.


Maatregelen


Een succesvol proces van engineering en werkvoorbereiding vraagt om een aantal maatregelen die worden vastgelegd in het BIM-werkplan. Zowel de inkoopopdrachten als de inkoopplanning moeten hierop worden afgestemd.


Wat kunnen we hierin betekenen voor aannemers?


•  Het BIM Instituut heeft veel ervaring met het maken van BIM-werkplannen.
•  Het BIM Instituut maakt samen met u een BIM werkplan dat uw proces ondersteunt.
•  
Het BIM Instituut heeft een eigen procedure voor het echt opleveren van het virtuele gebouwmodel alvorens dit vrij te geven voor productie zodat een foutloos bouwproces mogelijk is.
•  Het BIM Instituut ondersteunt aannemers bij het coördinatieproces met BIM.
•  Het BIM Instituut stelt aannemers in staat om gebouwen tegen de laagste kosten te realiseren.