Klassikaal, Opleidingen

BIM-regisseur

Het aantal projecten dat ontworpen wordt met BIM neemt snel toe. Voor projectleiders houdt dit in dat zij de invloed van BIM op het contractmanagement van het bouwproces moeten begrijpen. Ook is het belangrijk om het bouwproces met BIM te kunnen aansturen. Maar dit levert gecompliceerde vraagstukken op zoals: hoe moet dat? Waar zitten de succesvoorwaarden? Wat zijn de prestatie-indicatoren en hoe ziet het nieuwe dashboard eruit? De cursus BIM-regisseur geeft antwoord op deze vragen. Deze training geeft inzicht in het contracteren van ketenpartners en het aansturen van het bouwproces met BIM.


Duur: 1 dag, prijs: €450


Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze cursus is bedoel voor projectleiders van projectmanagementbureaus, ontwerpbureaus, adviesbureaus en onderaannemers en leveranciers.


Welke voorkennis heeft u nodig voor deze opleiding?
Er wordt verwacht dat u kennis heeft van het managen van bouwprojecten in de ontwerp- en uitvoeringsfase. U heeft daarbij een goed beeld van het BIM landschap in Nederland en u
kunt onderscheid maken tussen goede en minder goede 3D modellen.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door deze BIM-cursus te volgen?
Na afloop van de training kent u de succesfactoren van het BIM-proces en kunt u de projectpartners op juiste wijze contracteren met uw eigen BIM-protocol. Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
• Ketenpartners op juiste wijze te contracteren
• BIM-Lean voorbereidingsplanning opstellen
• BIM-coördinatie organiseren
• BIM-sessies leiden
• Modellen opleveren
• Het gehele BIM-proces aansturen en beoordelen of dit proces goed verloopt


Welke onderwerpen worden tijdens deze opleiding behandeld?
De volgende onderwerpen worden in hoofdlijnen behandeld:
• Formuleren van BIM-contractvoorwaarden waaraan de projectpartners moet voldoen
• Schrijven van een BIM-protocol voor projecten
• Leiden van een BIM-coördinatiesessie (rollenspel)
• Opleveren van een integraal 3D-model (virtueel gebouw)
• Het opstellen van de opleverrapportage van de oplevering van het virtuele gebouw
• Het aansturen van het BIM-voorbereidingsproces op basis van een Lean-voorbereidingsplanning


Cursusmateriaal en faciliteiten
Tijdens de training ontvangt u Nederlandstalig instructiemateriaal en praktische oefeningen. Daarnaast krijgt u toegang tot het online leerplatform Cadix Academy. Hiermee beschikt u over veel digitaal cursusmateriaal, extra oefeningen en testen, instructievideo’s en een ruimte om uw tekeningen te uploaden en downloaden.

Voor de BIM-trainingen beschikt het BIM Instituut over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook uw lunch wordt door ons verzorgd.


* Onze opleidingen worden verzorgd in samenwerking met Cadix.

Alle klassikale trainingen zijn vanwege overheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM rond het coronavirus opgeschort tot september 2020.


Author


Avatar

Bruno Bartelds

Bruno Bartelds (1955) is meer dan 40 jaar actief in de bouwsector. Naast gedegen bouwkundige studies, zoals bachelor of built environment, heeft hij daadwerkelijk gewerkt in alle ambachten in de bouwsector; van metselen en timmeren tot installaties aanleggen in ziekenhuizen. Ook het bedenken, ontwerpen en maken van gebouwonderdelen of hulpconstructies zijn bij hem de revue gepasseerd.