Klassikaal, Opleidingen

BIM-management 1

Een BIM-manager hoort op de hoogte te zijn van het concept BIM. Na het volgen van onze cursus BIM-management 1 bent u in staat om de BIM-doelen voor uw eigen organisatie te benoemen en deze te vertalen in randvoorwaarden (en eisen) voor de interne en externe organisaties. Ook leert u deze doelen te bewaken en de implementatie van BIM aan te sturen.

BIM-managers richten zich vooral op de beleidsmatige zaken en implementatievraagstukken op het niveau van de bestaande organisatie. Deze cursus BIM-management 1 verstrekt inzicht en geeft uitleg over de diverse mogelijkheden die BIM biedt. U krijgt de juiste kennis van het BIM-proces, gedoceerd voor uw rol als BIM-manager. U ervaart daarbij de kansen die deze nieuwe manier van werken met zich meebrengt. De training is gericht op de beantwoording van de (beleids)vragen over de implementatie van BIM op bedrijfsniveau.


Duur: 1 dag, prijs: €450


Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze training is gericht op aankomende of reeds gestarte BIM-managers, maar is ook zeer geschikt voor gebruikers en projectmanagers die zich in de markt willen onderscheiden als BIM-manager.


Welke voorkennis heeft u nodig voor deze opleiding?
U ontwikkelt een helikopterperspectief van het BIM-landschap. Hierdoor bent u in staat het BIM-proces in hoofdlijnen te omschrijven en u bent zich bewust van de (on)mogelijkheden. U bent na het volgen van deze cursus in staat weloverwogen keuzes te maken omtrent de aanschaf van hard- en software, opleidingen en de aanpassingen aan de IT-infrastructuur die nodig zijn voor de implementatie van BIM. U bent daarnaast in staat om de BIM-regisseurs (projectleiders) te ondersteunen in de BIM-aspecten van hun taak. Ook krijgt u een overzichtelijk totaal beeld van de bijkomende uitwisselingsmogelijkheden met ketenpartners en de mogelijkheden van de clashcontrole.


Welke onderwerpen worden tijdens deze opleiding behandeld?
Tijdens deze cursus worden in hoofdlijnen de volgende onderwerpen behandeld:

• Informatietechniek in het BIM-proces
• De do’s and don’ts van het BIM-proces
• De contractvorming in het bouwproces
• De veranderingen in de functies in het bouwproces
• De kenmerken van specifieke BIM-tools
• De organisatorische component van BIM
• Het belang van een echte oplevering van het virtuele gebouw
• De BIM-tools per functie


Welke voorkennis is nodig voor deze BIM-cursus?
Kennis op het niveau van de BIM-basiscursus is vereist. Ook is het belangrijk affiniteit te hebben met de bouwbranche op beheerniveau. De training is volledig softwareonafhankelijk en er is dan ook geen inhoudelijke kennis nodig van een BIM-softwarepakket.


Cursusmateriaal en faciliteiten
Tijdens de training ontvangt u Nederlandstalig instructiemateriaal en praktische oefeningen. Daarnaast krijgt u toegang tot het online leerplatform Cadix Academy. Hiermee beschikt u over veel digitaal cursusmateriaal, extra oefeningen en testen, instructievideo’s en een ruimte om uw tekeningen te uploaden en downloaden.

Voor de BIM-trainingen beschikt het BIM Instituut over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook uw lunch wordt door ons verzorgd.


* Onze opleidingen worden verzorgd in samenwerking met Cadix.

Alle klassikale trainingen zijn vanwege overheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM rond het coronavirus opgeschort tot september 2020.Author


Avatar

Bruno Bartelds

Bruno Bartelds (1955) is meer dan 40 jaar actief in de bouwsector. Naast gedegen bouwkundige studies, zoals bachelor of built environment, heeft hij daadwerkelijk gewerkt in alle ambachten in de bouwsector; van metselen en timmeren tot installaties aanleggen in ziekenhuizen. Ook het bedenken, ontwerpen en maken van gebouwonderdelen of hulpconstructies zijn bij hem de revue gepasseerd.