Projecten

Sola Gratia Schoonhoven

In opdracht van Woonzorg Nederland B.V. wordt vervangende nieuwbouw gepleegd op de locatie van het oude woon-zorgcomplex Sola Gratia. Er worden hier 46 nieuwe levensloopbestendige appartementen gerealiseerd in een woon-zorgcomplex waar zorg op afroep wordt geleverd.

Het ontwerp is gemaakt door Kuiper Compagnons en de realisatie wordt gedaan door Waal V.O.F. Wij hebben hier model beheer gedaan in de As Promised fase.

Opdrachtgever

Woonzorg Nederland

Architect

Kuiper Compagnons

Constructeur

Aronsohn Constructies

Bouwbedrijf

Waal V.O.F


Werkzaamheden:
In de As Promised fase hebben wij het modelbeheer gedaan. Alle deelmodellen van de leveranciers en onderaannemers zijn getoetst op samenhang met de modellen van de ontwerpers en onderlinge samenhang. Het integrale gebouwmodel, door Waal het prototype genoemd, is vlak na de bouwvak 2012 opgeleverd. Na oplevering van het prototype is de “echte” bouw van start gegaan.Author


Avatar

Bruno Bartelds

Bruno Bartelds (1955) is meer dan 40 jaar actief in de bouwsector. Naast gedegen bouwkundige studies, zoals bachelor of built environment, heeft hij daadwerkelijk gewerkt in alle ambachten in de bouwsector; van metselen en timmeren tot installaties aanleggen in ziekenhuizen. Ook het bedenken, ontwerpen en maken van gebouwonderdelen of hulpconstructies zijn bij hem de revue gepasseerd.