Leestafel

Van LOD-je getikt?

Er is veel te doen over wat er onder LOD dient te worden verstaan. In Nederland wordt steeds vaker LOD vertaald als Level of Detail. Het is de gedetailleerdheid waarmee een object wordt weergegeven in een 3D-model. Maar de oorspronkelijke betekenis is Level of Development. De mate van rijpheid van de informatie en daarmee de mate van betrouwbaarheid en dus de mate van bruikbaarheid.

In dat licht is het voorschrijven van een LOD-niveau voor modellen van een bepaalde ontwerpfase dan ook niet zinvol. Immers in elke fase zijn er groepen van objecten waarvan de betrouwbaarheid al verder is gevorderd dan andere objectgroepen. De hoofddraagconstructie kan al bepaald zijn op het materiaal beton, terwijl van de gevelkozijnen de materialisatie nog niet is vastgesteld. Het LOD van beide objectgroepen is dan dus niet gelijk.

Onderstaand artikel draagt op een goede wijze bij aan het helder krijgen van de betekenis van LOD. En ook de wijze waarop LOD toegepast dient te worden. Lees verder: Sourcable, Level of Development and the Need for Data Exchanges

Author


Avatar

Bruno Bartelds

Bruno Bartelds (1955) is meer dan 40 jaar actief in de bouwsector. Naast gedegen bouwkundige studies, zoals bachelor of built environment, heeft hij daadwerkelijk gewerkt in alle ambachten in de bouwsector; van metselen en timmeren tot installaties aanleggen in ziekenhuizen. Ook het bedenken, ontwerpen en maken van gebouwonderdelen of hulpconstructies zijn bij hem de revue gepasseerd.