Leestafel

Het BIM Instituut spreekt bij BIMPraat over IFC

De tweede BIMPraat van 2017 ging over de bruikbaarheid van IFC en was wederom uitverkocht. Bruno Bartelds hield de vaart er vanaf het begin goed in tijdens deze zeer interactieve BIMPraat. Het aantal vragen dat werd gesteld èn beantwoord was groot.

Het deelnemersveld tijdens deze BIMPraat liet een mooie afspiegeling zien van de bouwkolom. Ontwerpers, makers en leveranciers waren aanwezig, maar ook opdrachtgevers werden geboeid door het betoog van BIM-expert Bruno Bartelds van Het BIM Instituut. Hij startte met een korte inventarisatie van de functies maar ook de toepassingsvelden, communicatiedoelen en verwachtingen van de deelnemers over het gebruik van IFC. De discussie zoomde daarna in op de bruikbaarheid van IFC en de garanties van deze bruikbaarheid.

Discussie
De praktische voorbeelden die Bartelds tijdens deze sessie toonde, werden goed ontvangen en zetten deelnemers vanaf de start van de meeting aan om vragen te stellen en in discussie te gaan. Bartelds: “Er zijn nog steeds mensen die IFC degraderen omdat ze er van overtuigd zijn dat werken met IFC-bestanden automatisch leidt tot informatieverlies. Het is van belang te weten waar je de informatie voor kunt en zult gebruiken en voordat je start met je BIM. De ontwikkelingen van IFC gaan snel. Je zult zeker IFC tegenkomen tijdens projecten omdat niet iedereen werkt met dezelfde software. Werken met IFC is wel gebonden aan enkele goede uitgangspunten om informatie überhaupt succesvol te kunnen overdragen. Daarnaast leveren sommige keuzes juist voordeel op voor de ene functie maar zorgen tegelijkertijd voor ongemak bij een andere functie. IFC kan hierop een antwoord bieden om desondanks optimaal met elkaar te communiceren. Het is daarom goed te weten wat de succesfactoren zijn van goede informatie-uitwisseling en wat wel en vooral wat nog niet mogelijk is”, legde Bartelds helder uit.

BuildingSMART

Bartelds informeerde de groep vervolgens kort over BuildingSMART. Deze internationale organisatie houdt zich bezig met het ontwikkelen, beheren en standaardiseren van de mogelijkheden van IFC. Hij riep de deelnemers op om mee te denken in de fora van BuildingSMART. En Bartelds benadrukte de mogelijkheid om lid te worden van deze organisatie. Leden hebben een stem in het ontwikkelproces.

Gebruiksdoel IFC

Over de toepassingsmogelijkheden van IFC stelt Bartelds dat er ‘niet één IFC’ is “Er zijn meerdere gebruiksdoelen en meerdere fasen in het ontwerpproces. Elk gebruiksdoel stelt eigen eisen aan de IFC’s. Het bouwproces is in te delen in 4 fases: As wished (opdrachtgever en/of klant), As ordered (ontwerpers), As promised (makers) en As built (opdrachtgever). Al die fases verdringen elkaar gedurende de tijd. En elke fase maakt gebruik van andere data in het model, al naar gelang het gebruiksdoel van die data. Het is van groot belang om te weten welke data de opvolgende fase nodig heeft zodat de juiste data eenmalig wordt gemaakt en dubbel werk wordt voorkomen.”

Knoppencursus

Bartelds benadrukte dat deze BIMPraat sessie nadrukkelijk geen ‘knoppencurses’ was. “Wie hier is gekomen voor uitleg over hoe IFC precies werkt, zit in de verkeerde zaal. We zoomen in op de informatiefunctie die IFC heeft en hoe dat deze daaraan voldoet. Maar ook hoe we dit vervolgens kunnen garanderen”, stelde Bartelds die eenmaal op stoom veel informatie kan spuien.

BIM aan basis van ILS

Vervolgens sprak Bartelds over de specificaties voor het leveren van informatie die zijn opgesteld door een aantal enthousiaste BIM-mende aannemers. Hij noemde dit een ‘fantastisch initiatief’ want het levert de juiste informatie voor aannemers in het algemeen. “Maar hoe zit het met opdrachtgevers en/of vastgoedbeheerder? Hebben zij daar ook iets aan”, vroeg Bartelds zich hardop af en aan de hand van een aantal eenvoudige voorbeelden toonde hij aan dat de informatie die wordt gevraagd vaak niet hetzelfde is als de informatie die in het BIM-model wordt getoond. “Het is daarom bij de start van elk project van groot belang om vast te stellen wie welke informatie wanneer en in welke fase nodig heeft.”

Confronterend

Bartelds confronteerde de deelnemers aan de BIMPraat verder met een voorbeeld over brandwerendheid, ook wel fire rating. Deze wordt in het IFC-model getoond in minuten (30, 60, 90) maar nergens staat vermeld wat deze voorstelt. “Gaat het om de wettelijke eisen of een aanvullende eis van een klant”, aldus Bartelds? “Gaat het over de prestatie van het object volgens de leverancier? Of hebben we het over de prestatie van het object gemeten in de as build-situatie? Heldere afspraken over de data in het model dienen van tevoren worden gemaakt zodat iedereen weet wat de betekenis is van de data die je uitleest”, benadrukte Bartelds.

Toekomst

Het gebruik van IFC zal in de toekomst steeds meer toenemen, zoveel is zeker. De centrale boodschap van deze BIMPraat was dus dat het juist daarom belangrijk is dat alle deelnemers aan een project werken met duidelijke afspraken. De standaardisatie van IFC wordt geborgd door BuildingSmart. “Ieder die werkzaamheden in de bouw verricht, doet er goed aan om bij elk project en voor elke fase duidelijk te maken wat hij nodig heeft”, aldus Bartelds. “Het opstellen van afspraken zoals de BIM basis ILS levert een goede bijdragen aan het bereiken van dat doel. Zo leg je een basis voor verdere uniformering van de spelregels. En dat is voor softwareontwikkelaars een basis voor het uniformeren van de uitwisseling van data.”

UAV naar UBV

In het verleden zijn uit de vele lokale afspraken de Uniforme Administratieve Voorwaarden UAV ontstaan. Wie weet, kunnen lokale BIM-afspraken de basis leggen voor UBV: Uniforme BIM Voorwaarden.

De BIMPraat sessies worden maandelijks georganiseerd door Het Nationaal BIM Platform.

Author


Avatar

Bruno Bartelds

Bruno Bartelds (1955) is meer dan 40 jaar actief in de bouwsector. Naast gedegen bouwkundige studies, zoals bachelor of built environment, heeft hij daadwerkelijk gewerkt in alle ambachten in de bouwsector; van metselen en timmeren tot installaties aanleggen in ziekenhuizen. Ook het bedenken, ontwerpen en maken van gebouwonderdelen of hulpconstructies zijn bij hem de revue gepasseerd.