Leestafel

De worsteling met databanken

Veel grote ICT-projecten bij de overheid worden ‘niet naar tevredenheid uitgevoerd’. Zo ook bij Defensie waar, als ik de media mag geloven, het idee was om alle gegevens bij de krijgsmacht met elkaar te combineren in één databank. Niet vreemd, want het idee van one-stop-shopping in de datawereld is in mijn ogen een onhaalbare kaart.

Eigenlijk was het idee van Defensie om gegevens uit databanken integraal te kunnen ontsluiten via een centrale databank. Waarbij een grote verbetering van de efficiency in de dataverwerking werd verwacht. Helaas is het dus niet gelukt om het oorspronkelijke idee te verwezenlijken. Uit wat ik in de krant lees, maak ik op dat er een belangrijke vergissing is gemaakt in het principe voor de oplossing. Men wilde dat alle data via één centrale databank zou worden ontsloten. Uiteraard met een beveiliging tegen onbevoegde inzage en gebruik.

Gegevens hebben vele eigenaren

Natuurlijk kun je alle data verzamelen in een databank. Maar het is belangrijk om te beseffen dat de data daar niet wordt onderhouden. De gegevens komen namelijk van veel locaties of bronnen en hebben dus vele eigenaren. En we weten allemaal dat elke functie zo zijn eigen beste software heeft om de noodzakelijke mutaties bij te houden.

Al deze ideeën zijn sterk gebaseerd op het denken in documenten. Het verzamelen van gegevens in een bibliotheek, die door iedereen kan worden geraadpleegd. Maar de moeilijkste taak van het werken met bibliotheken is het up-to-date houden van de gegevens. Hoe groter de variatie in de gegevens in de bibliotheek, hoe zwaarder die taak wordt. Ik denk dat het zo nooit zal kunnen werken.


BSN-nummer

Kan het idee van een universele manier van data ontsluiten dan niet worden verwezenlijkt? Jawel hoor en de ‘civiele’ overheid heeft het zelfs al voor elkaar middels het Burger Service Nummer (BSN). In plaats van de data te verzamelen in en toegankelijk te maken via één centrale superbibliotheek, is gekozen voor wegwijzers naar de databronnen en sleutels met identificatie en rechten voor de gebruikers van het systeem. Met het BSN kan alle verzamelde informatie in de diverse databanken worden geraadpleegd en naar behoefte worden gecombineerd. Hoe veranderlijk de data ook is, de raadplegende gebruiker krijgt altijd actuele informatie omdat die lokaal wordt opgehaald, op de plaats waar die ook wordt bijgewerkt. De complete set informatie wordt gevonden door realtime in meerdere databronnen te zoeken met behulp van het BSN als sleutel. Bovendien bestaat er nergens een databank met alle gegevens over alle personen want het bouwen daarvan is ondoenlijk, onnodig en ongewenst.


Momentopname

Ook in BIM-land zit de oplossing van het snel vinden van accurate (lees: betrouwbare) data in een dergelijke systematiek. Het verzamelen van alle data in en over een 3D-model in één bestand is niet zinvol omdat het een beeld geeft van hoe het model op dat ene moment was, met de nadruk op was. Het is een momentopname van dat model want of de informatie nu nog juist is, kan daar niet vastgesteld worden.


OSN-nummer

Laten we in de bouwsector dus eens gaan nadenken over een methode met een Object Service Nummer (OSN), laat ik het maar even zo noemen. Een nummer in de lijn van het BSN maar dan voor objecten en daarmee bedoel ik de facto gebouwen maar ook onderdelen of ruimtes van gebouwen. Ik heb het dus niet over objecten (artikelen) in objectenbibliotheken.


Als het OSN-nummer bekend is, dan kan daarmee de bijbehorende gegevens (over een object, een objectgroep, een ruimte of wat dan ook van een bepaald gebouw) in elke relevante databank in realtime worden gevonden. Dat daarvoor meerdere databronnen geraadpleegd moeten worden, is logisch en zelfs functioneel. Het maken van meerdere zoekacties die betrouwbare data opleveren, weegt ruimschoots op tegen het ophalen van onbetrouwbare gegevens uit één bron.


Binnen afzienbare tijd zullen databanken via (geautomatiseerde) links met elkaar worden verbonden waardoor elke gebruiker die in bezit is van het OSN als unieke sleutel toegang kan hebben tot die specifieke onderdelen van de voor hem relevante informatie uit die databases. Nu nog ‘even’ het OSN uitvinden.Deze column verscheen eerder op de website van Het Nationaal BIM Platform.

Author


Avatar

Bruno Bartelds

Bruno Bartelds (1955) is meer dan 40 jaar actief in de bouwsector. Naast gedegen bouwkundige studies, zoals bachelor of built environment, heeft hij daadwerkelijk gewerkt in alle ambachten in de bouwsector; van metselen en timmeren tot installaties aanleggen in ziekenhuizen. Ook het bedenken, ontwerpen en maken van gebouwonderdelen of hulpconstructies zijn bij hem de revue gepasseerd.